Độ hợp nhau giữa các cung hoàng đạo

Nguồn: Google.
Tổng hợp & Edited: Leslie Salmon.

Các bạn sau khi xem xong bài viết này, đừng buồn ủy mị hay gì gì nhé, vì suy cho cùng, một mối quan hệ có tồn tại bền vững hay không đều dựa vào chính tình cảm mà cả hai dành cho nhau, cũng như sự thông cảm, thấu hiểu.

– Comp là viết tắt của compatibility (nghĩa gốc: khả năng tương thích), tức khả năng và mức độ phù hợp nhau của từng cung.

– S là viết tắt của Sex (tình dục), là mức độ hòa hợp của hai cá nhân trong chuyện 18+

– Com là viết tắt của communication (giao tiếp), đại diện cho mức độ hiểu và hợp nhau trong lúc trò chuyện của hai bên. 

1) Bạch Dương.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)

2) Kim Ngưu.

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)

3) Song Tử. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3) 

4) Cự Giải. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)

5) Sư Tử. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)

6) Xử Nữ.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)

7) Thiên Bình.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)

8) Thần Nông. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)

9) Nhân Mã.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)

10) Ma Kết.

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)

11) Bảo Bình.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)

12) Song Ngư.

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)

[Nguồn : Facebook]

[Tìm + post : 12cunghoangdao12.wordpress.com]

Advertisements

[ Tổng hợp Cung hoàng đạo ] Kì 1

Thiên Yết (gặp 1 người yêu 1 người)
Xử Nữ (gặp 3 người yêu 2 người)
Kim Ngưu (gặp 2 người yêu 1 người)
Ma Kết (gặp 3 người yêu 1 người)
Cự Giải (gặp 4 người yêu 1 người)
Sư Tử (gặp 5 người yêu 1 người)
Bạch Dương (gặp 6 người yêu 1 người)
Thiên Bình (gặp 7 người yêu 1 người)
Thủy Bình (gặp 7 người yêu 1 người)
Song Ngư (gặp 8 người yêu 1 người) 
Song Tử (gặp 10 người yêu 1 người) ^^ yeah!!
Nhân Mã (đánh chết cũng chỉ yêu 1 người)

12 Fighting again – Trận chiến ngân hà [ Chapter Profile – Extra 6 ]

NOT COPY CÁC PROFILE-CHAP CỦA 12 FIGHTING AGAIN DÙM MÌNH NHÉ [Kelly] [ http://www.me.zing.vn/u/punztuyen ]

*

Profile Xử Nữ

Tên : Yuri

Giới tính : Nữ

Sức mạnh : Động đất

Vũ khí : Gậy Pealth

Một số câu trong truyện liên quan đến Yuri :

[ “…Yuri gây cuốn hút bởi vẻ lịch lãm,sang trọng…” ]

[ Kim Ngưu thốt lên :”Yuri,kiêu hãnh lắm!” ]

Biểu hiện của 12 chòm sao khi tức giận

Biểu hiện của 12 chòm sao khi tức giận

Bạch Dương : gào thét

Kim Ngưu : ném đồ

Song Tử : im lặng

Cự Giải : phớt lờ

Sư Tử : nói năng không kiêng nể

Xử Nữ : khóc một mình

Thiên Bình : mặt đỏ bừng

Thiên Yết : ánh nhìn khinh gét

Nhân Mã : né tránh

Ma Kết : đập phá

Bảo Bình : đi xa

Song Ngư : tự kỷ

Cặp đôi có nhiều duyên phận (NỮ – NAM)

Các bạn lưu ý cung đầu tiên là Nữ,cung kế bên là Nam nha !!

Bạch Dương — Song Ngư
Kim Ngưu — Ma Kết
Song Tử — Thiên Bình
Cự Giải — Xử Nữ
Sư Tử — Cự Giải
Xử Nữ — Nhân Mã
Thiên Bình — Bạch Dương
Thiên Yết — Thiên Yết
Nhân Mã – Kim Ngưu
Ma Kết — Song Tử
Thủy Bình — Sư Tử
Song Ngư — Thủy Bình