about Song Tử ~ (part 1.A)

Gemini
Danh sách các sao trong Gemini
Viết tắt Gem
Sở hữu cách Geminorum
Xích kinh 7 h
Xích vĩ +20°
Diện tích 514 độ vuông (30)
Mưa sao băng Geminids
Rho Geminids
Giáp với
các chòm sao
Nhìn thấy ở vĩ độ giữa +90° và −60°.
Nhìn thấy rõ nhất lúc 21:00 (9 giờ tối) vào tháng 2.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s