Độ hợp nhau giữa các cung hoàng đạo

Nguồn: Google.
Tổng hợp & Edited: Leslie Salmon.

Các bạn sau khi xem xong bài viết này, đừng buồn ủy mị hay gì gì nhé, vì suy cho cùng, một mối quan hệ có tồn tại bền vững hay không đều dựa vào chính tình cảm mà cả hai dành cho nhau, cũng như sự thông cảm, thấu hiểu.

– Comp là viết tắt của compatibility (nghĩa gốc: khả năng tương thích), tức khả năng và mức độ phù hợp nhau của từng cung.

– S là viết tắt của Sex (tình dục), là mức độ hòa hợp của hai cá nhân trong chuyện 18+

– Com là viết tắt của communication (giao tiếp), đại diện cho mức độ hiểu và hợp nhau trong lúc trò chuyện của hai bên. 

1) Bạch Dương.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)

2) Kim Ngưu.

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)

3) Song Tử. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3) 

4) Cự Giải. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)

5) Sư Tử. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)

6) Xử Nữ.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)

7) Thiên Bình.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)

8) Thần Nông. 

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)

9) Nhân Mã.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)

10) Ma Kết.

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)

11) Bảo Bình.

Vs Bạch Dương: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Song Tử: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)

12) Song Ngư.

Vs Bạch Dương: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Kim Ngưu: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Tử: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥ (2/3)
Vs Cự Giải: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Sư Tử: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Xử Nữ: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thiên Bình: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Thần Nông: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Nhân Mã: Comp ♥ (1/3) – S ♥♥ (2/3) – Com ♥ (1/3)
Vs Ma Kết: Comp ♥♥♥ (3/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥♥ (3/3)
Vs Bảo Bình: Comp ♥ (1/3) – S ♥ (1/3) – Com ♥♥ (2/3)
Vs Song Ngư: Comp ♥♥ (2/3) – S ♥♥♥ (3/3) – Com ♥♥ (2/3)

[Nguồn : Facebook]

[Tìm + post : 12cunghoangdao12.wordpress.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s